دکوراسیون در لغت یعنی آراستن محیط اطراف و معادل فارسی آن آرایه می باشد. شرکت آرین آرایه شرکتی پیشرو در زمینه دکوراسیون داخلی و دیزاین می باشد و همواره سعی بر آن دارد تا در تمام زمینه ها به مشتریان گرامی خدمات رسانی کند.