بازسازی یعنی از نو ساختن و یا مرمت بناهای قدیمی همانطور که می دانید بازسازی کردن هر بخشی از منزل اصول خاصی دارد که به کمک متخصصین شما می توانید این عمل را به بهترین نحو ممکن انجام دهید.