کلاس های تخصصی طراحی صنعتی

دوره جامع مواد و فرآیندهای تولید ویژه کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

درس “مواد و فرآیندهای تولید” یکی از ۴ درس  کنکور مرحله اول کارشناسی ارشد طراحی صنعتی است. بدون تردید این درس یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی است که این امر به ۲ دلیل زیر اتفاق می افتد:

–  این درس در کنکور مرحله اول کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دارای ضریب ۳ است.

– میانگین درصد افراد شرکت کننده در کنکور ارشد طراحی صنعتی در این درس زیر ۱۵ درصد است! بنابراین طبیعی است که بدست آوردن درصد بالا(مثلاَ بالای ۴۰ درصد) می تواند نقش اساسی در موفقیت داشته باشد.

گروه ارین ارایه و اکادمى دیزاین بعد سوم در روند آماده سازی دانشجویان خود برای این کنکور، کلاسهای “مواد و فرآیندهای تولید” را با تدریس ۲ نفر از اساتید مجرب و با دانش این زمینه برگزار می کند.