بازسازی آپارتمان

بازسازی ساختمان و بازسازی آپارتمان های قدیمی و نوسازی آنها در بسیاری از موارد به صرفه تر از جابجایی به آپارتمان های نوساز تر می باشد. بسیاری از افراد بنا به مصلحت های خود تصمیم می گیرند که آپارتمان قدیمی خود را بازسازی کنند. بازسازی می تواند شامل موارد زیر باشد:

بازسازی حمام و دستشویی

بازسازی آشپزخانه شامل کابینت آشپزخانه ، تغییرات لوله کشی ، کف و …

تغییرات تیغه بندی درون ساختمان

بازسازی کف

بازسازی سقف

بازسازی لوکه کشی ها و سیم کشی ساختمان

و …

قبل از اقدام برای بازسازی با یک مشاور می بایست مشورت کنید تا با توجه به میزان بودجه شما بهترین پیشنهاد را از نظر تهیه متریال و نوع اجرا به شما بدهد. قبل از شروع و اقدام برای اجرا حتماً طرح کامل را بصورت تری دی دریافت کنید و کلیه تغییرات را مشاهده کرده و بعد بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید. شرکت آرین آریه در زمینه بازسازی آپاتمان شما از صفر تا صد تخصص ویژه داشته و کلیه امور بازسازی را با بهترین هزینه برای شما اجرا خواهد نمود. برای مشاهده نمونه کارهای بازسازی وارد گالری شده و عکس های قبل از اجرا و بعد از اجرا را مشاهده کنید.