طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب آقای تیرداد

پروژه ی اتاق خواب آقای تیرداد با طرح پیشنهادی ایشان و طراحی تری دی مهندس قاصدی صورت گرفت.

در طراحی دکوراسیون داخلی منزل از رنگ های مد نطر ایشان با جلوه ای زیبا صورت گرفت.